Please wait...

Få reda på mer...

Gällivare Skoterleder

Gällivare Skoterleder

Välkommen till Gällivare kommun för att prova våra skoterleder. Vi har ca 120 mil skoterleder i kommunen. Huvudmannaskapet är fördelat med ca 1/3 vardera mellan kommunala, statliga (ovan odlingsgräns i fjällen) och föreningar/organisationer.


For better user experience, please download Track4Outdoors app on your device