Please wait...

Få reda på mer...

Kiruna Vinter

Kiruna Vinter

Kiruna kommun är ca 20 000 km² och dess geografiska läge gör att det finns stora möjligheter för friluftsliv i en fantastisk naturmiljö. Jakt och fiske är ett av Kirunabornas många fritidsintressen, men här finns även ett rikt kultur- och föreningsliv.


For better user experience, please download Track4Outdoors app on your device