Please wait...

Få reda på mer...

VasaloppsArenan, Mora Skidstadion, Mora Kommun

Köp din biljett här!

Köp biljetter

*Krävs endast för sträckan Mora-Eldris samt Mora Skidstadions elbelysta spår.

VasaloppsArenan, Mora Skidstadion, Mora Kommun

Längdåkning och Mora hör ihop. Sju av tio svenskar associerar Mora med Vasaloppet och skidåkning. Den historiska skidtävlingen är grunden till den väl utvecklade längdåkningen i Mora. Mora skidstadion erbjuder kommuninnevånare, turister, föreningar och skolor möjligheter till rekreation, och motion samt tränings- och tävlingsverksamhet inom verksamhetsområdet. Inom området finns belyst skidstadion med elljusspår, skidspår, asfalterad rullskidbana, skidskyttebana för 6 st tavlor samt skidlekplats med hopptorn. I övrigt finns en servicebyggnad med omklädningsrum, dusch, bastu. Dessutom finns sekretariat, värmestuga, vallabod, sammanträdesrum. Området är utrustat med konstsnöanläggning. Sommartid används skidstadions gräsytor som fotbollsplan för 7-mannalag. Skidåkning i Mora skidstadions preparerade skidspår är avgiftsbelagd under perioden 1 november till 30 april. Avgiften gäller för de 24 kilometer elbelysta spåren i anslutning till Mora skidstadion i Hemus. Barn: 0-9 år, Ungdom: 10-20 år, Vuxen: 21-64 år, Pensionär: 65 år och äldre. Inga spåravgifter i Vasaloppsspåret under v 8-9. Skidlekplatsen är elbelyst men ej avgiftsbelagd. Information om packning/spårning: Inledningsvis packas ALLA spår med skoter/ATV och packrulle till snöbädden tillåter körning med spårmaskin. Bedömningen gör personalen i Mora Kommun fritid/ Utomhusgruppen. Prioriteringsordningen görs enligt nedan. Dag 1: Vasaloppsspåret Zorn muséet – Eldriskontrollen, Mora skidstadion med skidskyttevallen. Elljusspår 1,5km 2,5km 5km och 10km (Spåravgiftspåren), samt ev. planering Skidgymnasiet Dag2: Dagspåren 5km och 10km, Skidlekplatsen, Eldris – Rostberg. Dag 3: Eldris Norra Garberg. Denna prioriteringsordning gäller hela säsongen oavsett väderlek. Skulle vi få snöfall dag 2, börjar prioriteringen om från Dag1 o.s.v. Under säsongen kan vissa justeringar av ovanstående prioriteringar behöva genomföras, exempelvis p.g.a. tävlingsarrangemang på Mora skidstadion Beslut om behov av preparering görs av personalen i Utomhusgruppen. "Allmänna villkor för aktiviteter i skidanläggningar" samt "Åkregler Spårkort för längdåkning" - Antagna av Svenska Skidanläggningars Organisation i samarbete med Konsumentverket gäller i anläggningen.


Dokument

Länk Beskrivning
Mora skidstadion

SE_Download app